Tørring Skole

 

Tørring Skole er en afdelingsopdelt skole, hvor vi lægger vægt på, at:

  • alle på skolen skal have passende udfordringer og bevare lysten til at lære.
  • dagligdagen skal være fyldt med engagement, energi og begejstring.
  • være en sundhedsfremmende skole.
  • arbejde for mellemfolkelig forståelse.
  • have et højt informationsniveau.
  • samarbejde på alle planer
  • skolen skal være en god og attraktiv arbejdsplads.
  • være i stadig udvikling, så vi er i stand til at leve op til tidens krav.

Skoleporten Tørring Skole kan du læse mere om skolen.