MusikTalent-holdet

basfingre - KopiDer er plads til 14 elever i alt på talentholdet. Eleverne kommer fra både 7., 8. og 9. klasse, og mødes så flere gange om ugen til fælles timer. Man går således sammen med sin stamklasse de fleste af ugens timer.

Timerne sammen med de andre talentelever finder sted i lektiecafétimerne, i valgfagstimerne samt i noget af den understøttende undervisning. Timerne ligger således indenfor det almindelige skoleskema.

Kernen i den musikalske udvikling er den undervisning, som man modtager på sit instrument eller i sang, samt den daglige øvning. Det er derfor en forudsætning for at gå på talentholdet, at man modtager undervisning i sit instrument/sang ved siden af sin skolegang. Talentholdet tilbyder et musikalsk miljø og kvalificeret undervisning, der kan støtte op om den enkeltes musikalske udvikling.